Veranderingen IB 2021

In 2021 wordt het basistarief voor een inkomen tot en met € 68.507 verlaagd naar 37,10%. Het toptarief blijft 49,50%. In 2020 was het basistarief tot en met € 68.507 37,35%.

De aftrekbaarheid van eigenwoningkosten, zoals de hypotheekrenteaftrek, is in 2021 met 3%-punt verlaagd naar 43% ten opzichte van 2020. Deze afbouw gaat de komende jaren door om in 2023 uit te komen op 37,05%. Mensen met een eigen woning zullen de komende jaren minder belastingvoordeel krijgen en een stijging van de woonlasten ervaren.

Huizeneigenaren van woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1,1 miljoen genieten in 2021 een verlaging van het eigenwoningforfaitpercentage met 0,1%-punt, van 0,6% in 2020 naar 0,5% in 2021.

Box 2: Hogere tarieven

Vanaf 1 januari 2021 is het belastingpercentage in box 2 verhoogd naar 26,9%. In 2020 was dit nog 26,25%. Box 2 is van toepassing als iemand een aanmerkelijk belang in een onderneming heeft (meer dan 5%), bijvoorbeeld een directeur-grootaandeelhouder.

Box 3: Een discussie met ingrijpende gevolgen

Vanaf 1 januari 2021 wordt het heffingsvrij vermogen in box 3 verhoogd van € 30.846 naar € 50.000. Bij fiscaal partners is dat bedrag het dubbele. Het belastingtarief in box 3 wordt ook verhoogd, en wel van 30% naar 31%. Vanaf 2017 is het forfaitair rendement gestaffeld en afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Voor belastingplichtigen met een hoog vermogen betekent dit een hogere belastingdruk. Door vermogen over te hevelen naar box 2, door bijvoorbeeld storting in een bv of een fonds voor gemene rekening, kan box 3-heffing worden bespaard. Maar er zijn spelregels om al te wild box hoppen tegen te gaan.

Op 24 december 2021 is de box 3-heffing door een arrest van de Hoge Raad op de helling gekomen. De Hoge Raad concludeerde dat de heffing vanaf 2017 in strijd is met Europees recht omdat in voorkomende situaties sprake is van een sluipende onteigening.  Veel belastingplichtigen moeten daarvoor worden gecompenseerd. Er zou alleen belasting geheven mogen worden over het werkelijke rendement op vermogen. Dit is een complexe zaak. Het kabinet hoopt 1 mei 2022 met een plan te komen voor een deugdelijke heffing. Intussen roept de Belastingdienst iedereen op inkomstenbelastingaangifte te doen vanaf 1 maart en de ‘foute’ box 3-heffing vooralsnog te betalen. De definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 zal in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad worden opgelegd.

Persoonsgebonden aftrek

In 2021 is het maximale tarief waartegen persoonsgebonden-aftrekposten kunnen worden afgetrokken verlaagd met 3%-punt naar 43%.

Heffingskortingen

In 2021 kan maximaal € 379 van de algemene heffingskorting worden uitbetaald aan de minstverdienende partner, mits geboren na 1 januari 1963. Door een extra verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen toe voor mensen met een inkomen tot
€ 68.507.

De arbeidskorting bedraagt 2,663% van het arbeidsinkomen tussen € 21.835 en € 35.652. Vanaf een inkomen van € 35.652 start de afbouw van de arbeidskorting (6% van het deel van het arbeidsinkomen dat hoger is dan het drempelbedrag). Bij een inkomen van € 105.736 en hoger is de arbeidskorting nihil.

Auto van de zaak

Voor elektrische (emissievrije) auto’s geldt in 2021 een verlaagd bijtellingspercentage van 12%. In 2021 is dit verlaagde percentage slechts van toepassing tot een cataloguswaarde van € 40.000. Voor het deel van de cataloguswaarde boven dit bedrag, is het algemeen bijtellingspercentage 22% van toepassing.

In 2021 krijgen particulieren een SEPP-subsidie (Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren) van
€ 4.000 bij aanschaf van een nieuwe elektrische auto. De SEPP loopt nog door tot en met 2024. Kopers van een gebruikte elektrische auto’s komen in aanmerking voor een SEPP subsidie van € 2.000

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs teruggebracht tot € 5.000. Per 1 januari 2021 wordt de zelfstandigennaftrek verlaagd van € 7.030 naar € 6.670.

De eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verhoogd van € 200.000 naar € 245.000 in 2021. Het belastingtarief is in deze schijf gaat omlaag met 1,5%-punt naar 15%. IB-ondernemers met een hoge winst moeten opnieuw bekijken of een bv fiscaal voordeliger is.

Uitstel

Je moet de IB-belastingaangifte 2021 vóór 1 mei 2022 indienen of voor deze datum hiervoor uitstel aanvragen. Het uitstel loopt dan tot 1 september 2022. Indien je niet in Nederland woont, moet je de aangifte vóór 1 juli 2022 indienen of uitstel aanvragen. Het uitstel loopt tot 1 november 2022. Als u klant bent van ons kantoor vragen wij automatisch uitstel voor u aan tot 1 mei 2023.

Checklist

Om ervoor te zorgen dat u over alle gegevens beschikt voor een optimale aangifte kunnen wij u een checklist mailen.

Scroll naar boven
Scroll naar top